ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2009

ಫೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ -೨

ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಇರಲಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಡುತ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರ್!!!!!!!!!!!!!!!
ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಡಬ್ಬದ ಜಾಡು!!!!!!!....................?????????
ವಂದ್ರಿಯಲ್ಲಿ (ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ) ಚಂದಿರ...................!!!!!!!!!!

geechiddu